KARİKATÜR VE PSİKOLOJİ
Karikatür ve Psikoloji panelleri 15 kasım 2016 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Karikatürcüler Derneği izmir Temsilciliği'nin Konak Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinlik kapsamında düzenlenen aynı konulu karikatür sergisi Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunda saat 17.00 de açıldı.
Psikiyatrist-Karikatürcü Prof.Dr.Ahmet Çelikkol’ün yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen panellerde, saat 18.00 de başlayan "Görsel bir sanat olan karikatür ile bir bilim olan psikolojinin birey üzerindeki etkisi" konulu birinci oturumda Prof.Dr.Oğuz Dicle (D.E.Ü. Tıp Fakültesi Dekan v.)(Doktor-Karikatürcü) karikatürün özgür alan yaratması işlevinin üzerinde yoğunlaştırdığı sunumunda dünya çizerlerinden çeşitli örneklere yer verdi.
Yrd.Doç. Gülgün Meşe (E.Ü.Edebiyat Fak. Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji A.B.D. Başkan yrd.) mizah duygusu modelleri, sosyal psikolojide mizah, sosyal etkileşimde mizahın bileşenleri, mizahın kişiler arası ilişkilerde işlevleri başlıkları altında karikatürün değişik toplumlardaki algılanma farklılıkları ve karikatürün normlara karşı çıkmanın bir yolu olarak işlevlerine dikkat çekti. Devamında sosyal olaylarda karikatürün yönlendirici etkisi, mizahın başka kişiler üzerinde kontrol mekanizması olarak kullanılması, sosyal grupların mizahı farklı kullanımları, benlik sunumu ve mizah, grup kimliği, grup birlikteliği ve mizah konularına da değinen Meşe sunumunu mizahın ve karikatürün olumlu duygular yarattığı ve bu duyguların bireylerin davranışlarını etkilediği saptamasıyla bitirdi.
M.Mahzun Doğan (Gazeteci-yazar) karikatürün bilinen tarihinin öncesine uzanarak , Hititlerin şenliklerinde coşkulu insanların şenliğin etkisiyle normalde katlanamayacakları davranışlara hoşgörü ile yaklaşabildiklerine, yine aynı durumun Diyonizos şenliklerinde de izlenebildiğine dikkat çekerek, Abdülhamit baskısının sona erdiği 2.meşruriyetteki mizah patlaması ile paralelliklerini vurguladı. Yoğun baskı dönemlerinin ardından yaşanan mizah patlamaları dönemlerinden örneklerle devam ettirdiği konuşmasında bu durumun toplumun zulümden öc alması olarak görülebileceğini söyledi.
"karikatür sanatındaki psikolojik işlevler" konulu ikinci oturumun konuşmacılarından Prof.Dr. Barış Baklan (D.E.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D) (Doktor-Karikatürcü) görmek, çizmek eylemlerini, beyin ve karikatür başlığı altında nörolag gözüyle, nöroloji açısından ele aldığı konuşmasında, beynin fizyolojisi ve mizah yaratımı süreci ile ilişkisini kendi karikatürlerinden derlediği slaytlar eşliğinde aktardı.
Dr.Rifat Mutlu (Doktor-Karikatürcü) ağırlıklı olarak karikatür siyaset ilişkisine değindiği konuşmasındakorku duygusunun karikatürcü ve izleyici üzerinde baskılayıcı etkilerinden söz etti. Karikatürün kendisine yer bulacağı mecraların sınırlanmasının dahi korku duygusunu oluşturabildiğini belirten Mutlu, cesaret duygusunun da yerini Ali Ulvi, Turhan Selçuk örnekleri üzerinden aktardı.
Hasan Efe (Psikolojik Danışman-Karikatürcü) imgeler ve hastalıklar başlıklı makaleden yola çıktığı anlatımında , çocuk resimlerinin işlenmemiş karikatür olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Karikatürün bireyi doğrudan etkileyen alan olarak dışavurumcu terapide, danışanın karikatüre ilgili olması halinde başarılı olarak kullanılabileceğini örnekler üzerinden açıklayan Efe, karikatürün kullanıldığı terapi ile uçak korkusundan kurtulan bir danışana ilişkin deneyimlerini aktardı.


Etkinlikte Konak belediyesi Kültür Müdürü Abdullah Tunalı, Müzeler Koordinatörü Mehmet Karaman, Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Mehmet Aslan ve İzmir’li çizerlerden Murteza Albayrak, Ercan Baysal, Mehmet Aslan, Eray Özbek, Abidin Köse, İrfan özüdoğru, Ayten Köse, Cem Koç, Kemal Buluş, Birol Çün ve sergiye İstanbul’dan katılan Psikolog çizer Aslıhan Öncü de hazır bulundular